Vår träning

Om CrossFit

CrossFit är ett styrke- och konditionsprogram som baseras på ständigt varierande och funktionella rörelser, ofta utförda under relativt hög intensitet.

Träningen utgår från våra mest grundläggande och naturliga rörelser: att pressa, dra, klättra, springa, sitta, hoppa och släpa. Genom att träna på dessa rörelser på olika sätt förbereder vi våra kroppar att bli bättre på att kunna möta en fysisk utmaning oavsett vilken den är.

Med den här träningen vill vi uppnå ökad uthållighet för hjärtat och muskler, generell styrka, rörlighet, förmåga att utveckla kraft, snabbhet, balans, koordination och precision.

Om träningen på CrossFit Nyköping

Vår träningsprogrammering är väl genomarbetad och bygger på gedigen kunskap om träningslära. En konstant variation av övningar liksom intensitet är nyckeln till varför vår träning ger ett fantastiskt resultat. Det, tillsammans med den härliga gemenskapen, är nyckeln till att så många blir tokiga i vår träningsform.

Klasserna är 60 min och äger rum tidiga mornar, luncher, kvällar och helger. Efter en genomgång av dagens pass så ägnar vi 10-15 min åt uppvärmning/aktivering som förbereder oss för dagens träning. Därefter följer en styrka/teknik-del där vi jobbar fokuserat med en eller ett par rörelser som ofta, men inte alltid, följs upp av en avslutande ”WOD” (workout of the day) som varierar i både längd och intensitet.

Alla rörelser och övningar kan ”skalas” vilket innebär att nybörjare kan träna sida vid sida med någon som har mer träningserfarenhet. Du anpassar din egen belastning och svårighetsgrad på rörelserna och coachen kommer alltid att vägleda dig utifrån dina nuvarande förutsättningar.

Rolig, hållbar och utvecklande träning

Vår ambition är att erbjuda en träningsprogrammering som är rolig, hållbar och utvecklande.

Om träningen inte är rolig och stimulerande så kommer det resultera i att den så småningom inte blir gjord, oavsett hur ”bra” den än är. Vi tror att ständig variation är en viktig nyckel, liksom den sociala tryggheten och energin som skapas tillsammans med våra medlemmar. Vi arbetar målmedvetet med att alla ska känna sig trygga, sedda och uppskattade varje dag – vilket är en grundförutsättning för att man ska våga utmana sig själv och framför allt behålla en regelbunden träningsrutin. Då kommer resultaten. Ofta hör vi medlemmar uttrycka att det är träningsformen som gör dem nyfikna men det är glädjen och sammanhållning som håller dem kvar.

Vi tror på utveckling och att man vill se tydliga och mätbara resultat av tiden man lägger ner på sin träning. Det skapar motivation och inspiration. Vi söker oss till de senaste studierna om träning som vi vidare applicerar i vår träningsprogrammering och skapar möjligheter för att konkret följa upp sin utveckling över tid.

Vi förespråkar sund och hållbar träning. Som ny medlem träffar man alltid en av våra lic. personliga tränare för att grundligt gå igenom dennes förutsättningar (ev. skador/besvär med kroppen, tidigare träningserfarenhet, livssituation etc.) och tillsammans gör vi en handlingsplan framåt, för att säkerställa att man kommer igång med sin träning hos oss på rätt sätt. Vi rekommenderar att man tränar max 5 coachledda pass/vecka och max 1 coachlett pass/dag.

Konceptklasser

Utöver dagens pass (CrossFit) så erbjuder vi ett antal konceptklasser som passar dig som vill lägga fokus på någon specifik del inom CrossFit.

STRENGTH – Varierande, effektiv och funktionell styrketräning för hela kroppen

TEAM WOD – Vi paras ihop i team om två (eller flera) och tar oss igenom en rolig WOD tillsammans.

GYMNASTICS – På Solid Gymnastics får du möjlighet att utveckla och finslipa dina gymnastiska färdigheter – både genom ökad rörelseeffektivitet men också teknisk säkerhet. Du kommer att få lära dig grundpositioner och tydliga progressioner – därför passar passet alla oavsett hur väl du behärskar rörelserna just nu.

Varje pass har ett specifikt fokus/tema t.ex. pull ups, butterflies, toes to bar, handstand hold, handstand walk, handstand pushups, burpees, bar muscle ups eller ring muscle ups.